LYYM MEDIA

Design | Branding | Marketing |

Làm việc cùng các chuyên gia tư vấn kinh doanh lâu năm. Tìm ra phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả. Mang đến cho đối tác sự lựa chon tin cậy, an tâm khi làm việc cùng LYYM BEAUTY.

Chuyên gia tư vấn kinh tế cho hơn hàng trăm công ty  Nhật, Trung, Việt Nam. Chúng tôi có tầm nhìn và kết nối rộng, cập nhật thông tin nhanh nhất và nắm bắt xu hướng kinh tế kịp thời. Giúp các đối tác an tâm hợp tác.

LYYM BEAUTY có trách nhiệm khiến đối tác của mình hài lòng, tin tưởng và phát triển tốt kinh doanh.

Cách chúng tôi mang đến sự hài lòng :

Tiếp nhận

Lắng nghe ý kiến khách hàng và phân tích, tìm ra những trọng điểm.

Phân tích

Tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích thông tin.

Đưa ra đề án

Đưa ra đề án phù hợp sau khi tìm hiểu, đánh giá và phân tích dữ liệu.

Lập kế hoạch & Chiến lược

Giúp đối tác xác định rõ mục tiêu. Lên kế hoạch phân tích và nắm bắt thị trường để hoàn thiện Chiến lược một cách hiệu quả.

Thiết kế

Mang đến những thiết kế sáng tạo, thể hiện nét riêng của doanh nghiệp và sản phẩm. Thiết kế thương hiệu - bộ branding, bao bì, v v ... Và Nhân vật Anime, linh thú.

Truyền thông

Lên kế hoạch phát triển truyền thông và quảng bá thương hiệu. Ngoài ra, công ty còn ký hợp động với các KOLS, Talents riêng của công ty với trên 1 triệu người theo dõi.

Các dự án đã làm


Video/Media


Schedule a consult

Arrange a consultation and come to visit us.

Chuyên nghiệp - Uy tín - Nhanh chóng

Liên hệ LYYM BEAUTY  làm việc cùng đội ngũ chuyên nghiệp!

Schedule a consult

Arrange a consultation and come to visit us.

    Chuyên nghiệp - Uy tín - Nhanh chóng

    Liên hệ LYYM BEAUTY  làm việc cùng đội ngũ chuyên nghiệp!