Living ・ Yorokobi ・ Yaruki ・Magokoro

Mục đích của LYYM BEAUTY là mang lại những dịch vụ có giá trị cho cộng đồng và xã hội. Liên kết cùng những chuyên gia hàng đầu đối với từng lĩnh vực  và nắm bắt nhanh trước xu hướng thị trường là thế mạnh của chúng tôi. Mang đến cho khách hàng sự an tâm và chuyên nghiệp.

Lý do chọn chúng tôi

Tư duy, chiến lược

Nắm bắt thị trường và lập kế hoạch chiến lược cùng các chuyên gia đã cố vấn cho hơn hàng trăm công ty tại Nhật và nước ngoài.

Kết nối

Làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực. Kết nối đa dạng, kết hợp kinh doanh hiệu quả.

Hiệu quả

Hiệu quả. Tốc độ. Hỗ trợ từ tư vấn chiến lược , sản xuất đến hoàn thiện branding tạo thương hiệu, marketing. Mô hình khép kín, hỗ trợ mọi giai đoạn.Blog testtt

Hello world!

Calm over the horizon

Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many different jobs. I…